تالار زبانشناس

درس «قانون‌شکن‌ها»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس قانون‌شکن‌ها ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «مگا داستان» فصل «قانون‌شکن‌ها» مراجعه بفرمایید.

2 Likes

در رابطه با گالیله که داستانش تو این درس ذکر شده، این مستند کوتاه و جالبی بود که در سایت تاریخ دیدم به شما هم توصیه میکنم ببینین.

3 Likes