نگهداری کلمات درس

نگهداری کلمات درس
0

#1

خدا قوت جطور می توانم کلمات درس را ارشیو یاجیزی شبه ان را نگهداری کنم

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

منظورتون استخراج اون به خارج از اپلیکیشنه؟ همچین چیزی نذاشتیم.