ترجمه داستان سلطان جنگل

ترجمه داستان سلطان جنگل
0

#1

ترجمه داستان کجاست؟؟؟؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «سلطان پرندگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)


#2

بالای نوار ابزار هر درس گزینه ی fa هست. برای ترجمه.