معنی جمله متوجه نمیشیم

معنی جمله متوجه نمیشیم
0

#1

نظرتون چیه؟

فایده نداره کلمه به کلمه که نمیشه معنی جمله به راحتی فهمید

======================
این تاپیک مربوط به درس «درسنامه واژه ها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «دخترک زیرک»)