تالار زبانشناس

معنی جمله و to دراین جمله چه معنایی دارد

چطوری از میان یا بین دیوار ببینیم

1 Likes