معنی جمله و to دراین جمله چه معنایی دارد

معنی جمله و to دراین جمله چه معنایی دارد
0

#1

How to see through walls

======================
این تاپیک مربوط به درس «دبیرستان قهرمانان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)


#2

چطوری از میان یا بین دیوار ببینیم