تالار زبانشناس

معنی این جمله چی می شود

یعنی ما اینجا یاد میگیریم چطور پرواز کنیم

3 Likes