معنی این جمله چی می شود

معنی این جمله چی می شود
0

#1

we learn how to fly in here

======================
این تاپیک مربوط به درس «دبیرستان قهرمانان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)


#2

یعنی ما اینجا یاد میگیریم چطور پرواز کنیم