تالار زبانشناس

ترجمه cool

سلام
معنی cool در عبارت زیر چیست؟
I want to use the sand to build a cool castle.

======================
این تاپیک مربوط به درس «Summer by Jack» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۸»)

2 Likes

اینجا معنی خفن میده

من میخواستم از شن استفاده کنم تا یه قلعه خفن بسازم

3 Likes