تالار زبانشناس

ترجمه فعل shake

سلام
فعل shake درباره لباس چه معنی‌ی میده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «A Surprise by Jack» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۸»)

2 Likes

به نظرم Give a surprise یعنی هدیه دادن یا کادو دادن:gift: است در موقعیت خاص و غیرمنتظره
با در نظر گرفتن این معنی shake یعنی تکان دادن
تکان دادن کادو برای فهمیدن محتوای داخل آن

2 Likes

در مورد لباس مطمئن نیستم
ولی شاید به معنی تکوندن لباس باشه
یا مثلا یه چیزی رو لباس ریخته واسه زدودنش لباس رو بتکونی با دست

4 Likes