تالار زبانشناس

معنی ترکیب زیر

معنی sow seed چی میشه؟
I can sow seeds…

======================
این تاپیک مربوط به درس «I want to be a … by Jack» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۰»)

1 Likes

من میتوانم بذر بکارم.

1 Likes

در fast dictionary معنی sow رو نوشته بود ماده خوک برای همین نمیفهمیدم sow seed یعنی چی… ممنونم

1 Likes