تالار زبانشناس

واژه above و over

They are now above downtown.
Are they over uptown or downtown?
They are over downtown.
از آنجا که over معانی مختلفی داره آیا همیشه میتونه به جای above قرار بگیره؟چرا در پاسخ این above را بکار نبرده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «شتاب دهنده ی تسلط الف» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «حمله‌ی آدم‌فضایی‌ها»)

1 Likes

سلام دوست عزیز.هردو یک معنی دارند ولی over وقتی استفاده میشود که چیزی در حال حرکت در بالای چیز دیگری باشد وهمچنین وقتی شیئی روی شیئ دیگررا بپوشاند.حالت مماس بر چیزی.اما.above قرار گرفتن شیئی بالای شیئ دیگر وبافاصله است.البته بقیه دوستان هم نظروشونو بدن ممنون

3 Likes