تالار زبانشناس

تفاوت معنایی

تفاوت معنایی دو جمله ی آخر چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Colors by Kevin» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۴»)

1 Likes

لطفا جمله ها هم بزارید

1 Likes