تالار زبانشناس

Through کاربرد در جمله

دوستان کاربرد through در جمله را کسی می تونه توضیح بده ؟مرسی

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes