تالار زبانشناس

سلام ببخشید معنی دقیق این جمله چی میشه وto در این جمله چه نقشی داره

شاه از تو میخاد که برایش. پول نقاشی کنی.
در انگلیسی بین دو فعل to می آید.
I want to learn English.

1 Likes

بعد از want فعل بعدیش باید بصورت مصدر با to باشه

1 Likes