تالار زبانشناس

واژه rooster

توی متن من واژه rooster رو نمیبینم اشکال تایپی داره

======================
این تاپیک مربوط به درس «خروس، اردک و پری دریایی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

3 Likes

به جاش cockerel اومده.

4 Likes

Cockerel یعنی جوجه خروس

4 Likes

Roosterو cockrel مترادف هستند

4 Likes