تالار زبانشناس

About to fight

i can also see two boys about to fight
about to به مفهوم نزدیک بود هست، الان تو این جمله به چه مفهومی هست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Bike by Jack» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۰»)

1 Likes

به معنی همون نزدیک هست

معنی کاملش میشه تقریبا میتونم ببینم این دو تا پسر نزدیکه که دعوا کنن

4 Likes