معنی فعل descended

معنی فعل descended
0

#1

در جمله زیر این فعل یعنی چی؟
They are descended from the languages spoken by the Celtic people who lived in Britain before the English arrived in the4 th and5 th centuries
این زبان ها از زبان‌هایی که مردم سلتی در بریتانیا قبل از اینکه انگلیسی بیاید در قرن ۴ و ۵ صحبت میکردند، فرود امده اند؟ نازل شده اند؟پایین امده اند؟ :neutral_face:

======================
این تاپیک مربوط به درس «Languages» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)


#2

معني" بوجود آمدن " ميده