تالار زبانشناس

معنیش و متوجه نمیشم

you’ re not stuck with the identity you have now.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «هویت»)

1 Likes

جملات پس و پیش این جمله رو هم میذاشتید ولی فکر کنم این بشه.

شما چسبیده نشدید به هویتی که شما دارید الان

2 Likes