تالار زبانشناس

As....asدر چه موقعی استفاده می شود

As....asدر چه موقعی استفاده می شود
0
#1

در مورد as…as اگه میشه توضیح بفرمایید چه موقع استفاده میشه و هدف از استفاده آن چیست؟ مثلا اینجا as well as استفاده شده اما من درکش نکردم

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی کنین» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

#2

I am as old as ali یعنی من به مسنی علی ام
I am as tall as ali من به بلندی علی ام
اگه کاملتر بخوام بگم
)I am as old as ali (is من به مسنی که علی هست هستم
در واقع تو فارسی میگیم هم قد هم سن و سال
بین دو as هم صفت و هم قید میتونی استفاده کنی

Ali came as quickly as he could

7 Likes
#3

توی یکی از درسها هم جمله زیر رو من دیدم که as…as استفاده کرده بود
The growers pick the rhubarb by hand, using candles instead of electric lights because the sheds must be kept as dark as possible

2 Likes
#4

در اینجا به معنی به علاوه هست و گرامر as…as در این جمله کاربرد نداره

1 Like
#5

For almost three hundred years quinine was used to cure malaria as well as many other dangerous illnesses.
تواینجام به معنای به علاوه میده؟
و اینکه از کجا بفهمم که گرامر as…as کجااجرا میشه وکجا معنای به علاوه میده؟

1 Like