ترجمه متن یا داستان


3 پسندیده

مادر شوهر مگه چه هیزم تری به عروس فروخته که همه باهاش مشکل دارن؟ :thinking::grin:

6 پسندیده