تالار زبانشناس

ترجمه متن یا داستان

20180325_124921
Screenshot_20180325-124803

3 Likes

مادر شوهر مگه چه هیزم تری به عروس فروخته که همه باهاش مشکل دارن؟ :thinking::grin:

6 Likes