غلط در ترجمه فارسی

غلط در ترجمه فارسی
0.0 0

#1

معنی the pillow fairy به اشتباه بالشت سخنگو معنی شده در حالیکه fairy به معنای پری است.

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)