فعلfeel جزو فعل هایی است که نبایدing بگیرد

فعلfeel جزو فعل هایی است که نبایدing بگیرد
0

#1

مگه فعل feelجزو فعل هایی نیست که نباید ingبگیره پس چراfeelingاستفاده شده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال استمراری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)


#2

من حقیقتش تا به حال همچین چیزی نشنیدم.

میشه لطفا جمله رو بزارید تا بهتر بفهمیم چی به چیه؟


#3

بسته به معنی فعل داره. تو زبان خیلی از قواعد مطلق نیستن