تالار زبانشناس

فعلfeel جزو فعل هایی است که نبایدing بگیرد

مگه فعل feelجزو فعل هایی نیست که نباید ingبگیره پس چراfeelingاستفاده شده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال استمراری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

1 Likes

من حقیقتش تا به حال همچین چیزی نشنیدم.

میشه لطفا جمله رو بزارید تا بهتر بفهمیم چی به چیه؟

2 Likes

بسته به معنی فعل داره. تو زبان خیلی از قواعد مطلق نیستن

1 Likes