تالار زبانشناس

درس «پسری که در دستان بابانوئل جان داد»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس پسری که در دستان بابانوئل جان داد ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «پسری که در دستان بابانوئل جان داد» مراجعه بفرمایید.

1 Likes