Flew away یعنی چه؟

Flew away یعنی چه؟
0

#1

flew away یعنی چه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

پرواز به سمت دور میشه