تالار زبانشناس

معنی عبارت زیر

on paper, his life ticked every box?
تو این جمله مفهومش اینکه تو زندگیش به همه چیز رسیده و داره، paper یعنی چی؟ منظورش تو مقاله ای که راجع به خوشبختی نوشته؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمول خوشبختی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «فرمول خوشبختی»)

1 Likes

یعنی
روی کاغذ (و نه در زندگی واقعی)، زندگی‌اش تمام گزینه‌ها(ی لیست خوشبختی) را تیک میزد.

1 Likes