تالار زبانشناس

Wake در جمله ی زیر

in the wake of Ali’ s death, his father remembered the happiness formula
wake در این جمله به چه معنی است؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمول خوشبختی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «فرمول خوشبختی»)

1 Likes

In the wake of something
به معنیه : در پی چیزی میشه
پس معنی جمله اولتون میشه در پی مرگ علی…

4 Likes