معنی he saw

معنی he saw
0

#1

لطفا معنی he saw رو بگین

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

یعنی او دید …
تو درس قسمت بالا رو بزنی معنی فارسی جمله هست