تالار زبانشناس

معنی he saw

لطفا معنی he saw رو بگین

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

یعنی او دید …
تو درس قسمت بالا رو بزنی معنی فارسی جمله هست

1 Likes