تالار زبانشناس

Headed در پاراگراف آخر

incidentally,the world Games was headed there, too.
headed چطور ترجمه میشه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Traveling in Formosa by Vincent» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۴»)

1 Likes

Was headed
جمله مجهوله
معنیش میشه : بازی های جهانی در آنجا رهبری و هدایت شد

1 Likes