تالار زبانشناس

دو خط آخر درس

then, the woman gave me to her granddaughter to keep her company?
متوجه منظورش از این جمله نمیشم. اگه ممکنه راهنمایی لطفا

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Life of a Teddy Bear by David» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۵»)

1 Likes

Keep company, یعنی همون پیشش موندن و تنها نذاشتن که برا عروسکه گفته. متوجه شدم دوستان:blush::blush:

2 Likes