تالار زبانشناس

گمونم تو متن یه کلمه جا افتاده

Sharks try to attack him. He hits them with his legs and he escapes.
کوسه ها سعی میکنند بهش حمله کنند. او با پاهاش میزندشون و فرار میکنه. (ولی بنظرمن میاد ای جی میگه با پاهاش تو دهنشون میزنه و فرار میکنه)

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات 2»)

1 Likes

تا جایی که یادم میاد اینجا چیزی جا نیفتاده بود. ولی سریع میخونه. ممکنه یخورده نامفهوم باشه.

1 Likes