گمونم تو متن یه کلمه جا افتاده

گمونم تو متن یه کلمه جا افتاده
0

#1

Sharks try to attack him. He hits them with his legs and he escapes.
کوسه ها سعی میکنند بهش حمله کنند. او با پاهاش میزندشون و فرار میکنه. (ولی بنظرمن میاد ای جی میگه با پاهاش تو دهنشون میزنه و فرار میکنه)

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات 2»)


#2

تا جایی که یادم میاد اینجا چیزی جا نیفتاده بود. ولی سریع میخونه. ممکنه یخورده نامفهوم باشه.