تالار زبانشناس

چالش شدت سال 97 « مکالمه »

هدف ماه 3/5
تا پایان شهریور 8/30

5 Likes

Hello my friends
4/10
By the end of khordad

6 Likes

هدف ماه ۲ تا بود که این سومین پادکست منه :)))

6 Likes

هدف کلی : 7/18

7 Likes

هدف ماه 4/5
تا پایان شهریور 9/30

5 Likes

هدف ۳۴/۸

5 Likes

هدف ماه ۲ تا بود ولی با توجه به اینکه تا اینجا ۴ تا لتس تاک داشتم، هدف ماه بعد را میذارم ۵تا

3 Likes

هدف کلی : 8/18

5 Likes

من سعی می کنم بعد از خوندن هر کتاب راجع بهش lets talk بدم که حدودا میشه ماهی دوتا.البته از ماه بعد
بعد
البته به شرطی که از طرف شما دوستان حمایت بشم و نظرتون رو درمورد ارائم بدونم.

4 Likes

کتاب ها را زبان اصلی می‌خونی یا ترجمه شده؟

1 Likes

سلام. زبان اصلی البته خیلی سطح ساده ای دارند.اکثرا کتاب داستان

3 Likes

هدف 9/34

6 Likes

هدف: هر هفته یک لتس تاک 1/pw

6 Likes

هدف ماه 8/20
هدف کلی 13/240

5 Likes

هدف ماه 5/5✔

هدف تا پایان شهریور 10/30

5 Likes

هدف 1/pw

7 Likes

Hello guys
5/10
By the end of Khordad :wink:

5 Likes

هدف ماه 1/30
هدف کلی 14/240

5 Likes

هدف ماه 1/5
هدف تا پایان شهریور 11/30

4 Likes

هدف ماه 3/30
هدف کلی 17/240

4 Likes