تالار زبانشناس

چالش شدت سال 97 « مکالمه »


هدف ماه 2/5
هدف تا پایان شهریور, 7/30

4 Likes


Hello my friends
3/10
By the end of khordad

5 Likes

هدف ماه 4/20
هدف کلی 9/240

5 Likes

هدف ماه ۲ از ۲

3 Likes


هدف 34/7

6 Likes

هدف ماه 5/20
هدف کلی 10/240

4 Likes

هدف ماه 6/20
هدف کلی 11/240

7 Likes

هدف ماه 7/20
هدف کلی 12/240

7 Likes


هدف ماه 3/5
تا پایان شهریور 8/30

5 Likes


Hello my friends
4/10
By the end of khordad

6 Likes

هدف ماه ۲ تا بود که این سومین پادکست منه :)))

6 Likes

هدف کلی : 7/18

7 Likes


هدف ماه 4/5
تا پایان شهریور 9/30

5 Likes


هدف ۳۴/۸

5 Likes

هدف ماه ۲ تا بود ولی با توجه به اینکه تا اینجا ۴ تا لتس تاک داشتم، هدف ماه بعد را میذارم ۵تا

3 Likes

هدف کلی : 8/18

5 Likes

من سعی می کنم بعد از خوندن هر کتاب راجع بهش lets talk بدم که حدودا میشه ماهی دوتا.البته از ماه بعد
بعد
البته به شرطی که از طرف شما دوستان حمایت بشم و نظرتون رو درمورد ارائم بدونم.

4 Likes

کتاب ها را زبان اصلی می‌خونی یا ترجمه شده؟

1 Likes

سلام. زبان اصلی البته خیلی سطح ساده ای دارند.اکثرا کتاب داستان

3 Likes


هدف 9/34

6 Likes