تالار زبانشناس

استفاده از him درست میباشد؟

Macbeth sees a knife in front of him

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes

بله. هیچ مشکل خاصی در این عبارت مشاهده نمیکنم.

4 Likes

مکبث یک چاقو در مقابل “خودش” دید
Him برمیگرده به مکبث

3 Likes

آیا میشه گفت؟
In front of himself

3 Likes