تالار زبانشناس

کمک برای معادل انگلیسی چند پارامتر

سلام دوستان
من دانشجوی کارشناسی فیزیک هستم.چند ماهیه مشغول نوشتن یک برنامه کامپیوتری واسه برنامه ریزی دروس دانشگاهی هستم. واسه نوشتن برنامه چند تا پارامتر تعریف کردم اما مطمئن نیستم که معادل انگلیسی درستی برای اونا انتخاب کرده باشم. پارامترها به قرار زیر هستن

دروس همزمان
Simultaneous Lessons

ساعات کاری اساتید
Professors Work Hours

ساعات ارائه دروس
Lessons Presentation Hours

جلسات تدریس اساتید
Professors Teaching Sessions

جلسات آموزشی گروهها
Groups Training Sessions

حداکثر جلسات تدریس در یک روز
Maximum of teaching sessions in one day

حداکثر جلسات آموزشی در یک روز
Maximum of training sessions in one day

عبارتهای انتخابی خودم رو در زیر هر پارامتر نوشتم. خیلی ممنون میشم اگه عبارتی رو اشتباه ترجمه کردم اصلاح کنید و درستش رو واسم بنویسید.

با تشکر

2 Likes

Professor’s working hours

3 Likes

Maximum traning sessions per day

4 Likes

Maximum teaching session per day

3 Likes

بقیه اش بنظرم درست میاد

2 Likes

ممنون که جواب دادید.
آیا میتونم به جای عبارت Lessons Presentation Hours عبارت Lessons Offering Hours رو واسه پارامتر ساعات ارائه دروسبه کار ببرم (یا برای ساعات پیشنهادی دروس) ؟

1 Likes

پیشنهاد می کنم بجای کلمه lesson از courseاستفاده کنید و تو برنامه کامپیوتری از dateو timeاستفاده کنید شبیه این:

5 Likes

20180413_093018

5 Likes