تالار زبانشناس

Better off, worse off

we will all be able to work out whether the budget has made us better off or worse off.
معنی این دوعبارت چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «Budget» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۲»)

1 Likes

یعنی مثلا از شرایط x به شرایط y بره وضعیتش بهتر شه و worse off برعکسه

4 Likes