تالار زبانشناس

معنی کلمه boring.tiring.tremendously

it was tremendously boring and tiring job

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

این کار به طور قطع کسل کننده و خسته کننده بود

2 Likes