معنی جمله در این داستان

معنی جمله در این داستان
0

#1

i was prepared to train him

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Pet by Danny» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۳»)


#2

من آماده شدم که به او یاد بدهم.