تالار زبانشناس

معنی جمله در این داستان

i was prepared to train him

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Pet by Danny» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۳»)

1 Likes

من آماده شدم که به او یاد بدهم.

1 Likes