معنی کامل این جمله میخواستم بدونم

معنی کامل این جمله میخواستم بدونم
0

#1

In future, painting the Forth Bridge will no longer be– well– like painting the Forth Bridge

======================
این تاپیک مربوط به درس «Painting the Forth Bridge» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)