تالار زبانشناس

استفاده از going to به جای will

چرا در جمله زیر ابتدا از gonna ولی بعدش از will استفاده شده؟
چه موقع میتوانیم به جای will از gonna استفاده کنیم ؟
After getting married, Sara’s father is going to be happy because Freddie will have made an honest woman of her.
یا مثلا تو جمله زیر
sara’s father is going to be old-fashioned. He will not want Sara to live with Freddie before they get married.

Two days before the wedding, Sara’s mother and father are gonna fly to New York from London.

======================
این تاپیک مربوط به درس «دیدگاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی واقعی را یاد بگیر»، فصل «ازدواج»)

1 Likes

برای اینکه شما متوجه بشی هم معنی هستند

1 Likes

هردو به آینده اشاره می‌کنند ولی در کاربرد با هم تفاوت دارند :point_down:

will-going-to-difference

2 Likes