تالار زبانشناس

ترجمه متن؟؟

امکان نداره که ترجمه کلمات رو هم بیاریم؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

سلام چرا دیکشنری رو نصب کن رو کلمه که کلید کنی معنیش میاد…

1 Likes