معنی دقیق این جمله و معنی felw off و onto

Suddenly, the duck flew off the paper and onto the pond.

======================
این تاپیک مربوط به درس «قلم‌موی سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 پسندیده

ناگهان، اردک از کاغذ پرواز کرد ( جدا شد) و به تالاب رفت

کلیتش میشه اردکه از برگه پرواز کرد پرید تو برکه.

3 پسندیده

مرسی بابت راهنمایی تون

1 پسندیده