تالار زبانشناس

استفاده از دیکشتری

کدوم لغت ؟میتونی از بقیه دیکشنریهای نرم افزار استفاده کنی

1 Likes