معنی اصلاح

معنی اصلاح
0

#1

سلام ببخشید معنی punk rock در جمله Kevin, you may remember, is into1980 s punk rock. چی میشود؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Mind the Gap!» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۴»)


#2

سلام این یه سبک موسیقیه.موسیقی punk rock