تالار زبانشناس

کاربرد use to

چرا در جمله از
used to
استفاده کرده؟.
His mother used to beg him to eat vegetables

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی واقعی را یاد بگیر»، فصل «مادر بزرگ»)

1 Likes

عبارت used to زمانی استفاده میشه که بخواهیم درباره عادت هایی حرف بزنیم که قبلا داشتیم ولی الان ترکشون کردیم

مادرش همیشه از او خواهش می‌کرد که سبزیجات بخورد( الان دیگه خواهش نمیکنه)

4 Likes