تالار زبانشناس

چگونگی سرعت خوانش متن و ترجمه متن

ترجمه درس با کلیک روی آیکن “فا” در نوار ابزار درس قابل مشاهده است.

متوجه این سوالتون نشدم

1 Likes