تالار زبانشناس

ماضی استمراری

The people kept sheep and grew a few crops like barley.

زمان این جمله بایستی ماضی استمراری باشه چون کاری در گذشته انجام میدادن و ادامه دار بوده. آیا استفاده از ماضی ساده درسته؟؟؟؟
باید می گفت

was keeping sheep and growing crops

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Islands on the Edge of the World» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۶»)

1 Likes

ادامه دار بودن کار در جمله مورد تاکید نیست. بنابراین ماضی ساده مشکلی ندارد.

1 Likes