تالار زبانشناس

معنی back در این جمله چیست؟

معنی back در این جمله چیست؟
He actually died back in the ‘70s

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «فلسفه ی تائو»)

1 Likes

در این جمله به نظر میاد back برای تاکید روی زمان قبل هست. و در معنی جمله تفاوت خاصی ایجاد نمیکنه.

4 Likes