تالار زبانشناس

برنامه های تلویزیونی

برای عنوان مجلات و فیلم ها و برنامه های تلویزیونی از حرف بزرگ استفاده نمیکنیم؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «اشتباهات رایج در استفاده از حروف بزرگ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «نوشتن ای‌میل انگلیسی»، فصل «مقدمه‌ای بر نوشتن حرفه‌ای ایمیل»)

1 Likes

چرا استفاده میشه

به طور کلی حروف بزرگ انگلیسی در سه دسته‌ی زیر کاربرد دارد:

  • اسامی خاص
  • اسامی و عناوین اشخاص
  • اسامی رسانه‌ها و فیلم ها
2 Likes