تالار زبانشناس

نوع تلفظ در نرم افزار زبان شناس

سلام بله بریتیش است.

1 Likes