تالار زبانشناس

تاثیر خواندن پکیج داستان های واقعی

سلام من دوره ای انگلیسی بدون تلاش تمام کردم االان داستان های واقعی بخونم یا برم سراغ انگلیسی قدرت.در ضمن یه خورده اش گوش دادم داستان واقعی خواب آلود میشه ادم برعکسAj ارزش وقت گذاشتن داره داستان واقعی دوستانی که استفاده کردن

2 Likes

به نظر من انگلیسی قدرت رو شروع کنید
اگر بعد از اتمام انگلیسی قدرت احساس کردین که برای یادگیری زمانهای مختلف نیاز ب تمرین دارید برگردید و چندتا از درسهای داستانهای واقعی رو هم بخونید

2 Likes