تالار زبانشناس

راهکارها برا قبولی در ازمون جذب مدرس در کانون زبان

سلام دوستان.ایا راهکار وتجربیاتی دارین برای قبولی در ازمون جذب مدرس در کانون زبان.؟